Projekt retenční nádrže neplní tři slibované úkoly

Projekt retenční nádrže neplní tři slibované úkoly

V souvislosti s avizovaným projektem retenční nádrže na náměstí jsme se zeptali na názor Františka Keyře, který se v oblasti vodních staveb, akumulačních nádrží a rybníků pohybuje velmi dlouho. Jeho firma jich realizovala desítky a do nedávna byl členem povodňové komise města.

S projektem retenční nádrže na náměstí F. X. Svobody jste se seznámil podrobně. Měla by se podle Vás postavit?

Prostudoval jsem si projekt, jeho cíle, nákladovost i budoucí provoz, a tak jak je navržen, nelze říci nic jiného, než jednoznačné ne. Nádrž má splňovat tři úkoly, které rozhodně neplní.

1)Ulevit čistírně od dešťových vod– Tuto úlohu určitě nezajistí. Jen vodu na pár desítek minut zdrží a pak na ni stejně doteče.

2)Vytvořit jakési mikroklima na náměstí“ – V tuto chvíli je náměstí vlhkostně v pořádku. Nádrž by pomohla při velkých klimatických změnách, ale do té doby se čerpadla spíše rozbijí. Taky je musí někdo obsluhovat a to jsou další velké finanční náklady. Čerpadla jsou opravdu špatné řešení, lepší a bezporuchové je využít samospád.

3)Nádrž má pomoct odvodnit kostel a kostelní zeď“ – Tento problém neřeší vůbec. Dokonce se neřeší ani srážková voda ze střech domů na náměstí. Pro ty jsou v zemi z hlavního řadu vysazeny pouze odbočky bez napojení na domy.

Součástí projektu je odlučovač ropných látek. Ten ale potřebuje pouze voda z parkoviště a ne voda ze střech. Provoz odlučovače je velmi nákladný, vyžaduje proškolenou odpovědnou osobu a s obsahem se musí nakládat jako s nebezpečným odpadem. Realizovat projekt navíc znamená kompletně rozkopat nedávno rekonstruované náměstí, celé ho vyřadit z provozu a na půl roku zavřít pro veřejnost a investovat miliony korun nad rámec dotace z rozpočtu města. Jen výkop hlavní stavební jámy pro jímky by byl od studny před Stieberovými až k trafice do hloubky od 3,5 m až 5 m. Suma sumárum: nádrž nesplní navržené funkce a na provoz se každý rok budou muset vyčlenit desítky až stovky tisíc. Bavíme se tu o něčem, co nepřinese vlastně skoro vůbec nic.

Je běžné, že se ve městech a malých obcích budují nádrže kvůli zálivce zeleně a zmírnění sucha?

Ano, bohužel žijeme v době přicházejících extrémů počasí, takže to je a bude potřeba. Jenže o to víc je nutné nejdříve přemýšlet a až potom konat. Projekt má možná dobrou myšlenku, ale špatné provedení. Ve zkratce. Nejprve je třeba oddělit vodu ze střech domů od té ze silnice. Tu ze střech odvést rovnou na zalévání a do zeleně. Vodu z parkoviště přes odlučovač neposílat do kanalizace na čistírnu, ale do nově vybudované samostatné dešťové trubky, která bude končit například v tůni na Pivovárce, kde se bude zasakovat a také odpařovat. Teprve zbytek skončí v potoce.

Jak by se mohly smysluplně využít peníze, které se ušetří, když se projekt retenční nádrže nezrealizuje?

Uspořené peníze bych zcela určitě investoval do vybudování samostatné dešťové kanalizace od Pivovárky ulicí Pražskou a Dobříšskou, s odbočkami do Komenského, k Malému náměstí, na náměstí F. X. Svobody, na malou pěší zónu a na vybudování sedimentační a vsakovací tůně na Pivovárce s odtokem přírodním korytem do potoka. Pak také konečně do vzniku koncepce odvodnění Mníšku.

Takto vynaložené peníze by byly smysluplně využité z pohledu budoucnosti na koncepční řešení nakládání s povrchovými vodami.

A na úplný závěr, pokud se zde objevují názory, že pokud město odmítne čerpat na tento projekt dotace, že mu vznikne škoda, tak říkám, že nevznikne. Naopak se uspoří další miliony korun jako podíl k této dotaci. Škoda je jen těch peněz, které již byly investovány do přípravy takto nedomyšleného projektu.

František Keyř a Libor Kálmán

Na stejné téma vyšlo dalších osm článků (postřehy zastupitelů a profesionálů):

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se