Proč by vedení města nemělo odmítnout 11,2 milionů dotací na zadržování dešťové vody z náměstí

Proč by vedení města nemělo odmítnout 11,2 milionů dotací na zadržování dešťové vody z náměstí

Nové vedení města se postavilo odmítavě k projektu retenční nádrže na dešťovou vodu na náměstí
F. X. Svobody, který zdědilo po předchozím vedení, a na který v září 2022 dostalo přidělenou dotaci ze Státního fondu životního prostředí v hodnotě 11,2 milionů Kč.

Realizace projektu nebyla zařazena do rozpočtu města, ačkoli právě v roce 2023 je třeba ji zahájit. Správce dotace též obdržel předběžnou informaci, že město se finanční podpory vzdá, přestože zamítavé rozhodnutí může posvětit pouze zastupitelstvo města, které se sejde až 1. března. Na podnět opozičních zastupitelů, kteří v minulém volebním období projekt připravili za celkové náklady 1,4 milionů Kč, proběhlo 1. února 2023 pracovní jednání zastupitelů.  Autor projektu Ing. Kudrna z projekční kanceláře Kontiga s.r.o. vysvětlil zúčastněným veškeré přínosy projektu, přesto u koaličních zastupitelů přetrvává neochota investovat do projektu několik milionů korun v rámci spoluúčasti města.
Zadržování a využívání dešťové vody v intravilánu měst se přitom v posledních letech stalo běžnou praxí, kromě Prahy, Brna nebo Olomouce byly podzemní retenční nádrže vybudovány i v menších městech jako je například Kopřivnice nebo město Holice, které má stejný počet obyvatel jako
Mníšek pod Brdy. Využitím dešťové vody na zálivku zeleně se totiž ve městech posiluje odpar vody v rámci malého vodního cyklu, který ochlazuje ovzduší, zmírňuje sucho a předchází přehřívání zpevněných ploch, čímž výrazně zlepšuje městské mikroklima. V důsledku prohlubující se klimatické změny lze v budoucnu očekávat čím dál extrémnější výkyvy počasí a dlouhá období sucha, během kterých nebude možné městskou zeleň zalévat pitnou vodou. Retenční nádrž na náměstí
F.X. Svobody je proto dimenzována nejen na zadržení srážkové vody ze zpevněné pojezdové plochy, ale i z poloviny střech domů náměstí a z jižní části střechy kostela, která nyní odtéká do společné kanalizace, ač by pokryla celoroční zálivku veškeré nové výsadby.
Chtěla bych proto věřit, že současná radnice svůj postoj ještě přehodnotí. Za několik let již totiž nikoho nebude zajímat, kde město utratilo v roce 2023 několik milionů, zato vyprahlé centrum bez zeleně bude znepříjemňovat život úplně všem.

Magdaléna Davis, zastupitelka

Na stejné téma vyšlo dalších osm článků (postřehy zastupitelů a profesionálů):

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se