Červený kříž na Skalce

Červený kříž na Skalce

Červený kříž stojí přímo u turistcké cesty

Půjdete-li Hřebenovou cestou ze Skalky směrem k rozcestí U Červeného kříže (mezi místními a milovníky skaleckých lesů také známého jako rozcestí U suché borovice), narazíte přibližně po dvou kilometrech putování na dřevěný červený kříž umístěný po pravé straně cesty. Tento kříž zde byl vztyčen v létě roku 2012 za spolupráce Václava Kadlece, Josefa Slepičky a Antonína Landy na místě původního dřevěného kříže.

Červená šipka označuje místo, kde kříž stojí

Původní dřevěný kříž stával uprostřed malé zahrádky obehnané dřevěným plůtkem, jak si ještě vzpomínají někteří mníšečtí a lhotečtí pamětníci. Je také zmíněn v knize Jana Šťastného Městečko pod Skalkou a podle povídky spisovatele F. X. Svobody se k němu váže tento příběh: „Do krásné lesníkovy dcery se zamiloval myslivecký mládenec a když poznal, že jeho láska není opětována, rozhodl se zmocnit dívky násilím. Jednoho dne k večeru na místě, kde kříž stojí, ji přepadl a zneuctil. Mladá dívka se z toho pomátla na rozumu a brzy zemřela. Mládenec po činu uprchl daleko do světa. Jako stařec, hnán zlým svědomím, vrátil se na místo svého zločinu a zde se oběsil“.

V listopadu 2020 byla na kříž umístěna tabulka s textem připomínajícím tento smutný příběh. Tentokrát snad vydrží déle než předchozí cedule, které si odtud někdo pravidelně odnášel.

Od listopadu 2020 má kříž novou nformační tabulku. Foto: Libor Kálmán

Mníšecký místopis
V diskusích s ostatními spoluobčany jsme dospěli k závěru, že by bylo zajímavé pokračovat v aktivitách bývalé kronikářky paní Havlišové, která v některých minulých číslech uváděla informace o místech z našeho městečka a jejich názvech. Budeme vděční, když nám poskytnete zpětnou vazbu či další náměty. Psát můžete na email: dbilek@atlas.cz.

V rámci mníšeckého místopisu byla zatím zpracována tato místa:
Boží muka u sběrného dvora
Ulice Terezie Wágnerové
Bývalá synagoga
Sokolské hřiště
Rodný dům F. X. Svobody
Červený kříž na Skalce
Hasičská zbrojnice
Mníšecké kovárny
V Mníšku se kdysi dolovalo zlato
Malej swatej kopec
Co se skrývá pod Skalkou
Bývalý zahradní dům mníšeckého pána a sýpka
Industriální část města – areál bývalých Hrudkoven a Kovohutí
Křížek v Dobříšské ulici
Vila Ave Maria sloužila salesiánům i důchodcům
Nowakova vila dýchá nostalgií starých časů
Vilu v Kamenném vlastnili odbojář i gestapák
Mníšecká Sokolovna slouží veřejnosti už přes jedno století

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se