Rodný dům F. X. Svobody

Rodný dům F. X. Svobody

Spisovatelův rodný dům najdete v Pražské ulici. Foto: autor článku

V Pražské ulici č. p. 23 se nachází dům, ve kterém se 25. října 1860 narodil František Xaver Svoboda.

I když se záhy z Mníšku odstěhoval do Prahy, kde zůstal bydlet a pracovat natrvalo, tak se do svého rodiště rád vracel a ve 30. letech 20. století si v Kamenném nechat postavit vilu, kde trávil léto.

Rodný dům (nedatováno, zřejmě 30. léta 20. století). Zdroj: David Bílek

Jako spisovatel byl za 1. republiky čtenáři i filmovými diváky velmi oblíbený. Velké úcty požíval, jako slavný rodák, také u obyvatel a radnice Mníšku, kterou mu prokazovali ještě za jeho života. V roce 1930 po něm bylo pojmenováno hlavní mníšecké náměstí, o 11 let později mu zde postavili sochu.

V roce 1924 mu obec odhalila na jeho rodném domě, u příležitosti jeho 64. narozenin, pamětní desku a sláva to byla veliká, jak o tom hovoří i mníšecká kronika: „Ve dnech 25.-26. října pod protektorátem obec. zastupitelstva a všech korporací, místní školní rada odhalila desku svému rodáku F.X. Svobodovi, spisovateli na jeho rodném domě. Dům nalézá se u státní silnice naproti hostinci u České Koruny a patří nyní rolníku Orlowskému….Po proslovech odevzdal starosta obce Vojtěch Minařík oslavenci diplom čestného občanství.“
Hlavní oslavy ovšem probíhaly až druhý den: „Neděle 26. října věnována hlavním oslavám. Dopoledne scházeli se hosté, spisovatelé, na náměstí byl koncert. O 2. hod. odp. před školní budovou seřadily se školní dítky se svými učitely, veškeré spolky, a průvod ubíral se v čele s oslavencem k rodnému jeho domu. Na tribuně, která byla postavena před domkem, promluvil redaktor a spisovatel Frant. Sekanina, po něm básník F.X. Procházka. Starosta města Minařík převzal desku v ochranu. Národními hymnami zakončena zdařilá slavnosť.“*

Dnes je ve spisovatelově rodném domě obchod Železářství a domácí a chovatelské potřeby.

Slavnostní odhalení pamětní desky na spisovatelově rodném domě (1924(. Zdroj: David Bílek
Průvod jdoucí spodní částí mníšeckého náměstí (nedatováno). Zřejmě se jedná o účastníky slavnostního odhalení pamětní desky. Zdroj: David Bílek
Pamětní deska od sochaře Josefa Šejnosta. Foto: Prostor-ad.cz
Červená šipka ukazuje umístění spisovatelova rodného domu.

* Pamětní kniha obce Mníšek, s. 18, SOA Praha-západ se sídlem v Dobřichovicích

Mníšecký místopis
V diskusích s ostatními spoluobčany jsme dospěli k závěru, že by bylo zajímavé pokračovat v aktivitách bývalé kronikářky paní Havlišové, která v některých minulých číslech uváděla informace o místech z našeho městečka a jejich názvech. Budeme vděční, když nám poskytnete zpětnou vazbu či další náměty. Psát můžete na email: dbilek@atlas.cz.

V rámci mníšeckého místopisu byla zatím zpracována tato místa:
Boží muka u sběrného dvora
Ulice Terezie Wágnerové
Bývalá synagoga
Sokolské hřiště
Rodný dům F. X. Svobody
Červený kříž na Skalce
Hasičská zbrojnice
Mníšecké kovárny
V Mníšku se kdysi dolovalo zlato
Malej swatej kopec
Co se skrývá pod Skalkou
Bývalý zahradní dům mníšeckého pána a sýpka
Industriální část města – areál bývalých Hrudkoven a Kovohutí
Křížek v Dobříšské ulici
Vila Ave Maria sloužila salesiánům i důchodcům
Nowakova vila dýchá nostalgií starých časů
Vilu v Kamenném vlastnili odbojář i gestapák
Mníšecká Sokolovna slouží veřejnosti už přes jedno století

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se