Sokolské hřiště

Sokolské hřiště

Chlapci na mníšeckém sokolském hřišti (nedatováno).

Jedno ze sokolských hřišť bylo slavnostně otevřeno 13. a 14. června 1936. Nacházelo se na bývalém pozemku pana B. Minaříka v Rymaňské ulici, v místech mezi dnešní trafostanicí a vilou č. p. 265. Dále vedlo místy, kde dnes stojí činžovní domy a základní škola, směrem k Nádražní ulici. Bylo zde hřiště na házenou (největší plocha), dvě volejbalová hřiště (zbytky jednoho jsou tu dodnes), prostor pro lehkou atletiku. Největší prostor sloužil zároveň k pořádání nejrůznějších akcí. Konaly se zde např. veřejná vystoupení místních účastníků všesokolských sletů, později spartakiád. Zapalovaly se zde hranice na výročí upálení Mistra Jana Husa apod. V padesátých letech bylo využíváno jako školní hřiště.

V mníšecké kronice jsme nalezli následující zápis z roku 1936 týkající se tohoto hřiště: „V červnu 13–14 otvírala Těl. Jednota Sokol Letní hřiště, které je na bývalém pozemku p. B. Minaříka při cestě do Rymáně. Slavnosť se vydařila, poněvadž v ten den bylo krásně a teplo.“

Z bývalého rozlehlého areálu se dochovaly jen terénní stopy po volejbalovém hřišti. Foto z roku 2020
Děvčata při nástupu (nedatováno)
Plocha bývalého sokolského hřiště je vyznačena červeně

unikátní plakát s programem „Slavnostního otevření letního cvičiště“:

Mníšecký místopis
V diskusích s ostatními spoluobčany jsme dospěli k závěru, že by bylo zajímavé pokračovat v aktivitách bývalé kronikářky paní Havlišové, která v některých minulých číslech uváděla informace o místech z našeho městečka a jejich názvech. Budeme vděční, když nám poskytnete zpětnou vazbu či další náměty. Psát můžete na email: dbilek@atlas.cz.

V rámci mníšeckého místopisu byla zatím zpracována tato místa:

Boží muka u sběrného dvora
Ulice Terezie Wágnerové
Bývalá synagoga
Sokolské hřiště
Rodný dům F. X. Svobody
Červený kříž na Skalce
Hasičská zbrojnice
Mníšecké kovárny
V Mníšku se kdysi dolovalo zlato
Malej swatej kopec
Co se skrývá pod Skalkou
Bývalý zahradní dům mníšeckého pána a sýpka
Industriální část města – areál bývalých Hrudkoven a Kovohutí
Křížek v Dobříšské ulici
Vila Ave Maria sloužila salesiánům i důchodcům
Nowakova vila dýchá nostalgií starých časů
Vilu v Kamenném vlastnili odbojář i gestapák
Mníšecká Sokolovna slouží veřejnosti už přes jedno století

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se