Vila Ave Maria sloužila salesiánům i důchodcům

Vila Ave Maria sloužila salesiánům i důchodcům

Vila Ave Maria - současný stav (říjen 2021)

Uvnitř krásné zahrady nedaleko Zámeckého rybníka stojí honosná vila, jejíž historie sahá do konce 19. století.

Vila Jaromírka
Vilu nechal v roce 1892 postavit Vladimír Přibík (1859-1936) z vážené mníšecké učitelské rodiny a pojmenoval ji Jaromírka. Vladimír Přibík byl řídícím učitelem v Malé Chuchli a místopředsedou Spolku českých numismatiků.

Nejstaší fotografie vily (bílá mezi dvěma továrními komíny) na dopisnici z roku 1905. Za vilou Jaromírkou se nachází Nowakova vila a továrna na barvy a laky

V letech 1914 až 1930 vlastnili vilu Jaromírka manželé Josef a Anna Joujovi.

Vila Jaromírka (vpravo) na fotografii z roku 1926

Zbožní manželé Karlovi
Od roku 1930 ji vlastnili manželé Norbert a Albína Karlovi a přejmenovali ji na Ave
Maria. Pan Karel byl továrníkem a velkým mecenášem mníšecké římskokatolické farnosti
a kostela sv. Václava. Kromě toho, že nechal v našem kostele zbudovat kapli Panny Marie
Lurdské a oltář Nejsvětějšího Srdce Páně, vydával také náboženskou literaturu. Jeho malé
modlitební knížečky byly pod názvem Ave Maria vydávány ve statisícových nákladech.
Továrník Norbert Karel zemřel v říjnu 1943. Jeho manželka Albína ho přežila o 21 let a zemřela v Praze ve věku 85 let.

Ave Maria (latinský výraz pro Zdrávas Maria) je jedna ze základních modliteb katolické církve oslovující Marii, matku Ježíše Krista.

Manželé Norbert (1877-1943) a Albína Karlovi (1879-1964). Fotografie pochází z 30. let dvacátého století.

Po skončení války v roce 1945 darovala rodina Karlových vilu Ave Maria římskokatolické kongregaci Salesiáni Dona Boska.

Salesiáni tu strávili 5 let
Salesiáni zde založili Ústav pro pozdní kněžská povolání, kde byla ubytována téměř třicítka
osob. Pětinu této komunity tvořili salesiáni, ostatní pak byli mládenci ve věku kolem dvacítky let. Byli to mladí lidé, kteří měli zájem o studium teologie.
Pan Karel Matula (* 1928), tehdejší student ústavu, vzpomíná na dobu u mníšeckých salesiánů: „Vše probíhalo poklidně až do 13. dubna 1950. Tehdy o půlnoci vtrhla do ústavu skupina státních milicionářů za doprovodu příslušníků SNB. Pozatýkali všechny představené a v poutech jako zločince je odváděli. Mým každodenním úkolem bylo chodit denně po snídani k pekaři pro chleba. Tentokrát jsem šel nejdříve na faru oznámit, co se stalo. Pan farář P. Šíma volal do Prahy a po konzultaci s nadřízenými nás vybídl k okamžitému odchodu.“

Červená šipka ukazuje umístění vily Ave Maria

Období socialismu
Po vyhnání salesiánů převzalo vilu Ministerstvo pro technický a investiční rozvoj, které
sem umístilo politickou odbornou školu. Od roku 1957 tu byl „Domov přestárlých“, který
se už po necelých 30 letech přestěhoval do modernějšího objektu na dnešním Skaleckém
náměstí. Od 80. let 20. století objekt sloužil zaměstnancům státnímu statku.

Stav vily (vpravo) a přízemního objektu po 40 letech socialistického hospodaření (fotografováno v roce 1997)

Rodina Knotkových
Při církevních restitucích získala vilu zpět kongregace Salesiáni Dona Boska, kteří ji prodali
manželům Knotkovým. Knotkovi vilu, zdevastovanou čtyřmi desetiletími socialistické „péče“, zrekonstruovali a pod přísným dozorem památkářů uvedli do původního stavu.
„Chtěl bych poděkovat bývalému starostovi Jiřímu Zápalovi, kterému se podařilo dosáhnout změny, na jejímž základě byla naše budova přepsána z objektu pro občanskou vybavenost
na objekt pro trvalé bydlení. Bez jeho nezištného zásahu a pomoci by už tato krásná vila nestála,“ uvedl současný majitel vily pan Pavel Knotek.

Vila Ave Maria – současný stav (říjen 2021). Vlevo část bývalé Nowakovy vily později zvané Hukalovna

Použité fotografie: archiv Libora Kálmána a Pavla Knotka

————————————————————————————————————————-

Mníšecký místopis
V diskusích s ostatními spoluobčany jsme dospěli k závěru, že by bylo zajímavé pokračovat v aktivitách bývalé kronikářky paní Havlišové, která v některých minulých číslech uváděla informace o místech z našeho městečka a jejich názvech. Budeme vděční, když nám poskytnete zpětnou vazbu či další náměty. Psát můžete na email: dbilek@atlas.cz.

V rámci mníšeckého místopisu byla zatím zpracována tato místa:
Boží muka u sběrného dvora
Ulice Terezie Wágnerové
Bývalá synagoga
Sokolské hřiště
Rodný dům F. X. Svobody
Červený kříž na Skalce
Hasičská zbrojnice
Mníšecké kovárny
V Mníšku se kdysi dolovalo zlato
Malej swatej kopec
Co se skrývá pod Skalkou
Bývalý zahradní dům mníšeckého pána a sýpka
Industriální část města – areál bývalých Hrudkoven a Kovohutí
Křížek v Dobříšské ulici
Vila Ave Maria sloužila salesiánům i důchodcům
Nowakova vila dýchá nostalgií starých časů

Vilu v Kamenném vlastnili odbojář i gestapák
Mníšecká Sokolovna slouží veřejnosti už přes jedno století

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se