Boží muka u sběrného dvora

Boží muka u sběrného dvora

Boží muka na fotografii z roku 2020

Boží muka, která stojí mezi mníšeckým sběrným dvorem, firmou Uher a hasičským cvičištěm v Řevnické ulici, byla pravděpodobně postavena za hraběte Ignáce z Unvertu kolem roku 1756. Měla svou dvojnici, který stála proti kapličce na Malé Svaté Hoře, ale tato stavba padla na oltář rychlostní silnici na Strakonice.

Takřka osmimetrová stavba s výklenky na všechny světové strany sloužila prý k různým účelům. Podle některých zpráv jsou uvnitř kosti popravených zločinců, podle jiných je to místo zastavení o Božím Těle či zastávka při prosebných průvodech za úrodu. Může to být i památka na morovou ránu v Čechách.
Podle knihy Jana Šťastného Městečko pod Skalkou, byla muka také svědkem prvního veřejného vystoupení básníka F.X. Svobody, který co by desetiletý na stěnu muk napsal své verše upomínající na neshodu syna panského pasáka s ostatními chlapci: “Ten slouhovic sviňáček – má moc dlouhý rypáček”. Uznání se však od dospělých nedočkal.

V současnosti jsou již muka pouze architektonickou památkou, o kterou je dobře postaráno.

Boží muka v polovině 20. století
Boží muka najdete vedle mníšeckého sběrného dvora

Mníšecký místopis
V diskusích s ostatními spoluobčany jsme dospěli k závěru, že by bylo zajímavé pokračovat v aktivitách bývalé kronikářky paní Havlišové, která v některých minulých číslech uváděla informace o místech z našeho městečka a jejich názvech. Budeme vděční, když nám poskytnete zpětnou vazbu či další náměty. Psát můžete na email: dbilek@atlas.cz.

V rámci mníšeckého místopisu byla zatím zpracována tato místa:
Boží muka u sběrného dvora
Ulice Terezie Wágnerové
Bývalá synagoga
Sokolské hřiště
Rodný dům F. X. Svobody
Červený kříž na Skalce
Hasičská zbrojnice
Mníšecké kovárny
V Mníšku se kdysi dolovalo zlato
Malej swatej kopec
Co se skrývá pod Skalkou
Bývalý zahradní dům mníšeckého pána a sýpka
Industriální část města – areál bývalých Hrudkoven a Kovohutí
Křížek v Dobříšské ulici
Vila Ave Maria sloužila salesiánům i důchodcům
Nowakova vila dýchá nostalgií starých časů
Vilu v Kamenném vlastnili odbojář i gestapák
Mníšecká Sokolovna slouží veřejnosti už přes jedno století

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se