Bývalý zahradní dům mníšeckého pána a sýpka

Bývalý zahradní dům mníšeckého pána a sýpka

Fotografie sýpky (2008) z jihozápadu. Foto: Jan Žižka

Ve Skalecké ulici stojí, schovaný mezi zástavbou rodinných domů a fotbalovým hřištěm, bytový dům č. p. 115, jehož historie je stará přes 350 let a je úzce spojena s majiteli mníšeckého panství, barony Engely z Engelsflussu.

Původně byl vybudován jako zahradní dům a měl nejspíše sloužit pro ubytování Serváce
Engela z Engelsflussu, který v roce 1655 koupil mníšecké panství, zpustošené třicetiletou
válkou, od Vratislavů z Mitrovic. V té době byl již starý hrádek neobyvatelný (po
vypálení Švédy v roce 1639) a nový zámek se teprve stavěl. Baron Engel potřeboval s rodinou a služebnictvem pohodlně bydlet, a tak v roce 1656 zadal stavbu zahradního
domu.

Současný stav objektu (2021). Foto: autor
Fotografie sýpky (2008) ze severovýchodu Foto: Jan Žižka
Současný stav objektu (2021). Foto: autor

Po dostavbě popisuje Engel svůj zahradní dům jako 15 sáhů dlouhý (1 sáh = 1,79 metru),
jednopatrový, ze dvou třetin podsklepený. V přízemí byly tři světnice, předsíň, velký
sál a tři skryté místnosti. Kolem dokola byla pavlač. Střecha byla pokryta šindelem. Kolem
domu byla založena zahrada. Zahradní dům přestal, po dostavbě nového zámku, plnit svou původní funkci ubytování zámeckého pána, a tak byl na přelomu 17. a 18. století přestavěn na sýpku pro uskladňování zrní (vymláceného obilí). Až do roku 1945 patřila sýpka (nebo také špejchar) k hospodářským budovám mníšeckému velkostatku.

Ještě v roce 2008 je objekt popisován jako dvoupatrová budova s obytným přízemím
a dvěma sýpkovými patry, zastřešená valbovou střechou.
Po roce 2010 byl objekt přestavěn na bytový dům.

Červená šipka ukazuje na umístění domu (2021)
Umístění sýpky na tzv. císařském otisku stabilního katastru z roku 1841

——————————————————————————————————————–

Mníšecký místopis
V diskusích s ostatními spoluobčany jsme dospěli k závěru, že by bylo zajímavé pokračovat v aktivitách bývalé kronikářky paní Havlišové, která v některých minulých číslech uváděla informace o místech z našeho městečka a jejich názvech. Budeme vděční, když nám poskytnete zpětnou vazbu či další náměty. Psát můžete na email: dbilek@atlas.cz.

V rámci mníšeckého místopisu byla zatím zpracována tato místa:
Boží muka u sběrného dvora
Ulice Terezie Wágnerové
Bývalá synagoga
Sokolské hřiště
Rodný dům F. X. Svobody
Červený kříž na Skalce
Hasičská zbrojnice
Mníšecké kovárny
V Mníšku se kdysi dolovalo zlato
Malej swatej kopec
Co se skrývá pod Skalkou
Bývalý zahradní dům mníšeckého pána a sýpka
Industriální část města – areál bývalých Hrudkoven a Kovohutí
Křížek v Dobříšské ulici
Vila Ave Maria sloužila salesiánům i důchodcům
Nowakova vila dýchá nostalgií starých časů
Vilu v Kamenném vlastnili odbojář i gestapák
Mníšecká Sokolovna slouží veřejnosti už přes jedno století

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se