Terezie Wágnerová má svou ulici která spojuje náměstí F.X. Svobody s Malým náměstím.

O zmíněné uličce už něco málo napsaly do Zpravodaje mníšecké knihovnice. Tato ulička, která spojuje náměstí F. X. Svobody a Malé náměstí je pojmenována po paní poštmistrové Terezii Wágnerové, která bydlela ve svém domě čp. 41, který byl zároveň poštou. Po smrti svého manžela poštmistra a smrti své jediné dcery, která byla vdána také za poštmistra, již nechtěla ve svém domě poštu držet, a tak se pošta odstěhovala do domu pana Minaříka. Paní Wágnerová pak odkázala celé své jmění, dům (byl zde později obecní úřad), zahradu a polnosti v roce 1894 obci. Dědické řízení pak ještě trvalo téměř deset let.
Dnes v tomto domě najdete veterinární ordinaci.

V domě, kde paní Wágnerová bydlela, je dnes veterinární ordinace.
Dům č. p. 41 najdete v horní části náměstí F.X. Svobody.

Mníšecký místopis
V diskusích s ostatními spoluobčany jsme dospěli k závěru, že by bylo zajímavé pokračovat v aktivitách bývalé kronikářky paní Havlišové, která v některých minulých číslech uváděla informace o místech z našeho městečka a jejich názvech. Budeme vděční, když nám poskytnete zpětnou vazbu či další náměty. Psát můžete na email: dbilek@atlas.cz.

V rámci mníšeckého místopisu byla zatím zpracována tato místa:
Boží muka u sběrného dvora
Ulice Terezie Wágnerové