Ulice Terezie Wágnerové

Ulice Terezie Wágnerové

Terezie Wágnerová má svou ulici která spojuje náměstí F.X. Svobody s Malým náměstím.

O zmíněné uličce už něco málo napsaly do Zpravodaje mníšecké knihovnice. Tato ulička, která spojuje náměstí F. X. Svobody a Malé náměstí je pojmenována po paní poštmistrové Terezii Wágnerové, která bydlela ve svém domě čp. 41, který byl zároveň poštou. Po smrti svého manžela poštmistra a smrti své jediné dcery, která byla vdána také za poštmistra, již nechtěla ve svém domě poštu držet, a tak se pošta odstěhovala do domu pana Minaříka. Paní Wágnerová pak odkázala celé své jmění, dům (byl zde později obecní úřad), zahradu a polnosti v roce 1894 obci. Dědické řízení pak ještě trvalo téměř deset let.
Dnes v tomto domě najdete veterinární ordinaci.

V mníšecké kronice se zachoval zápis z roku 1936, který přináší vzpomínku pamětnice: „Paní Wágnerová vyprávěla, že měli poštu ještě pojízdní, kde vyměňovali se poštovní koně, a jednou, když mandlovala prádlo v průjezdě, přijel knížecí kočár vyměniti koně, byla to kněžna Colloredo Mansfeldová, babička nynějšího pána na Dobříši.“*

*Pamětní kniha obce Mníšek, s. 33, in: SOA Praha-západ, Dobřichovice

V domě, kde paní Wágnerová bydlela, je dnes veterinární ordinace.
Dům č. p. 41 najdete v horní části náměstí F.X. Svobody.

Mníšecký místopis
V diskusích s ostatními spoluobčany jsme dospěli k závěru, že by bylo zajímavé pokračovat v aktivitách bývalé kronikářky paní Havlišové, která v některých minulých číslech uváděla informace o místech z našeho městečka a jejich názvech. Budeme vděční, když nám poskytnete zpětnou vazbu či další náměty. Psát můžete na email: dbilek@atlas.cz.

V rámci mníšeckého místopisu byla zatím zpracována tato místa:
Boží muka u sběrného dvora
Ulice Terezie Wágnerové
Bývalá synagoga
Sokolské hřiště
Rodný dům F. X. Svobody
Červený kříž na Skalce
Hasičská zbrojnice
Mníšecké kovárny
V Mníšku se kdysi dolovalo zlato
Malej swatej kopec
Co se skrývá pod Skalkou
Bývalý zahradní dům mníšeckého pána a sýpka
Industriální část města – areál bývalých Hrudkoven a Kovohutí
Křížek v Dobříšské ulici
Vila Ave Maria sloužila salesiánům i důchodcům
Nowakova vila dýchá nostalgií starých časů
Vilu v Kamenném vlastnili odbojář i gestapák
Mníšecká Sokolovna slouží veřejnosti už přes jedno století

SOUVISEJÍCÍ ČLÁNKY

Odebírat
Upozornit na
0 Komentáře
Vložené odpovědi
Podívat se na všechny komentáře
Přihlásit se